Advertisement :- Villa De Porto ~ A Private Gateaway in Langkawi

Monday, November 22, 2010

Sambungan 1 : Perbahasan Budget 2011 oleh Ahli Parlimen Langkawi

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]:

Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading. Memang itulah yang saya harapkan kerana telah banyak pembangunan yang diadakan di Langkawi dengan perhatian khusus Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir malahan hari Ahad yang lepas dia telah pergi ke Langkawi. Walaupun dia tidak menjadi Perdana Menteri lagi tetapi dia menaruh minat yang mendalam terhadap pembangunan Langkawi.

[Masalah Jeti Cetek di Kuala Perlis]
Berkenaan pegawai polis dan laut cetek. Setiap kali pembahasan bajet saya setiap kali membangkitkan perkara ini iaitu masalah kecetekan di jeti di Kuala Perlis pintu masuk ke Langkawi. Akan tetapi amatlah malangnya kurang perhatian diberikan terhadap apa yang diutarakan oleh saya. Tindakan Kementerian Pengangkutan sama ada Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Ketua Setiausaha turun meninjau apa yang berlaku di jeti tersebut.

Lawatan tersebut hendaklah dilakukan pada ketika air surut janganlah air pasang kerana saya mencadangkan agar tebus guna tanah ke Perlis dengan menggunakan sumber kewangan dan kedudukan setahun diadakan pada tanah baru di atas tanah yang ditebus guna itu kepada siapa yang biasa menggunakan jeti di Kuala Perlis tentu mengetahui dan memahami keadaan apabila air surut ke dasar laut sehingga dua kilometer jauh ke laut. Ini kerana laut akan sungguh cetek walaupun dikorek telah beberapa bulan kerja-kerja mengorek berlaku ia terus cetek semula. Saya harap supaya mintalah kepada Kementerian Pengangkutan melihat keadaan jeti di Kuala
Perlis dapat dibaikkan dengan sebaik mungkin dengan mengambil tanah di laut.

[Cadangan Muzium Getah @ Kelapa Sawit]
Saya juga seperkara lagi pihak RISDA atau FELCRA mengambil daya inisiatif untuk mengadakan muzium getah ataupun muzium kelapa sawit. Ini kerana pelancong datang daripada London atau Australia ataupun Paris ataupun dari Amerika Syarikat ataupun China dan India, ataupun dari Jepun dan Timur Tengah, mereka datang ke Langkawi, London ke Kuala Lumpur dan Langkawi seminggu atau dua minggu. Mungkin kita boleh memaparkan apa-apa produk yang ada di Malaysia di Langkawi kerana mereka telah pergi Kuala Lumpur dan ke lain-lain tempat. Dengan adanya muzium getah daripada mula diadakan ditanam sehingga ia dipasar, proses itulah kalau boleh di Langkawi begitu juga oil palm - kelapa sawit, supaya mereka bukan sahaja dapat mengetahui bagaimana kita hidup di Malaysia ini.

[Masalah Harga di Pulau Tuba & Pulau Dayang Bunting]
Seperkara lagi ialah Pulau Toba dan Pulau Dayang Bunting. Terdapat harga yang tinggi disebabkan oleh pengangkutan yang dilakukan antara Langkawi, Pulau Toba dan Pulau Dayang Bunting. Jadi Pulau Toba dan Pulau Dayang Bunting lebih kurang 5,000 orang penduduk yang mempunyai sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah, masjid dan mempunyai beberapa jeti dan kemudahan lain. Apa yang menjadi masalah ialah pengangkutan di mana pengangkutan yang dilakukan antara Pulau Langkawi, Pulau Toba dan Pulau Dayang Bunting menyebabkan pengangkutan laut yang memakan belanja yang banyak. Masalah ini berlarutan. Walaupun sekarang telah ada tindakan daripada kementerian berkenaan tetapi masih lagi berlarutan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, simen harga di Langkawi RM14.00. Datang ke Pulau Toba jadikan RM24.00 itulah yang disuarakan kepada saya di sini. Jadi saya harap pihak kementerian dapat mengambil tindakan.

AL :-
Hasil suara yg dibawak oleh YB kita Dato Bakaq memungkinkan penduduk Pulau Tuba menikmati subsidi @ harga kawalan tetap barang2.. Alhamdulillah.. Inilah ciri2 YB yg kita nak..
Penduduk Pulau Tuba Nikmati harga tetap.. <--lihat sini.

Perbahasan Awal Part 1

No comments: